Zažívám opakovaně domácí násilí

Čelím psychickému, fyzickému a jinému agresivnímu násilí a nátlaku – ze strany partnera, dětí či blízké osoby?

Připadáte si, že jste pod nepřiměřenou kontrolou – musíte se neustále zpovídat z toho kam jdete, s kým mluvíte, co říkáte, co si kupujete a jestli to potřebujete? Někdo Vás neustále ponižuje, zesměšňuje, vyhrožuje a vydírá? Nutí Vás k poslušnosti vyhrožováním, vydíráním přes internet, odmítáním pomoci nebo péče, vyvoláváním pocitů viny?

Kam pro informace a radu

Lorem ipsum

Právní institut vykázání z bydlení

Policie ČR je oprávněna v případě domácího násilí vykázat násně se chovající osobu ze společného bydlení.

Policie ČR – tel. 158, 112, www.policie.cz