Úvodní slovo

Vážení obyvatelé regionu Nad Prahou,

elektronický katalog sociálních služeb MAS Nad Prahou, ve kterém se právě nacházíte, byl vytvořen pro širokou veřejnost jako moderní on-line nástroj zvyšující dostupnost informací o možnostech využívání sociálních služeb v regionu mezi Neratovicemi, Líbeznicemi a Odolenou Vodou.
Na začátku aktivit MAS Nad Prahou v oblasti sociální práce byla potřeba starostů zjistit, v jakých obcích jsou nebo budou kapacity v pečovatelských domech nebo domovech pro seniory. Ve stejném čase byla vypsána výzva na podporu společného plánování sociálních služeb v obcích, městech nebo větších regionech a MAS Nad Prahou získala dotaci na vytvoření střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na svém území.
Sociální služby procházejí náročným obdobím. V rámci jejich deinstitucionalizace dochází k postupnému odstraňování ústavních prvků a větší pozornost začíná být věnována individuálním potřebám uživatelů. Rostoucí očekávání ohledně kvality a přizpůsobení péče klientům násobí požadavky na poskytovatele a vede k poptávce po službách, které respektují svobodnou vůli klientů a fungují tak, aby jim umožnily žít podle svých představ.Katalog, který je součástí webových stránek MAS Nad Prahou, nabízí celou řadu způsobů vyhledání vhodné sociální služby pro občany, kteří se dostanou do nepříznivé sociální situace a potřebují pomoc profesionálních poskytovatelů sociálních služeb. Elektronický katalog sociálních služeb MAS Nad Prahou jistě ocení také zástupci poskytovatelů sociálních služeb při poskytování základního poradenství, zástupci obcí, poskytující občanům informace o dostupnosti sociálních služeb i další skupiny uživatelů.
Tento katalog sociálních služeb dostupných na území MAS Nad Prahou byl vytvořen v rámci projektu Komunitní plánování sociálních služeb v  MAS Nad Prahou (reg. č. projektu CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006595), jehož realizátorem je MAS Nad Prahou o.p.s. Projekt byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Věřím, že se vám v podobě elektronického katalogu sociálních služeb dostává možnosti rychlého a uživatelsky přívětivého sdílení aktuálních informací o nabídce sociálních služeb v regionu MAS Nad Prahou.

Iva Cucová,
ředitelka MAS Nad Prahou o.p.s.